Mise svěřená společnosti Uschemer zahrnuje všechny části stavebního managementu , služby jsou nabízeny až do rozsahu absolutního zastoupení investora při realizaci investičního záměru. Nabízený management stavby se skládá z následujících činností :

Ve fázi přípravy stavby :
- koordinace a řízení projektových prací na dokumentaci pro územní ,
  stavební řízení , na dokumentaci pro výběr dodavatele resp. realizační dokumentaci
- zavedení sytému administrace procesu přípravy stavby
- kontrola projektových prací a jejich souladu se zákonnými požadavky
- návrhy možných optimalizací řešení
- cenové posouzení možných variant a výběr ekonomicky optimálního řešení stavby
- koordinace a řízení prací při zjišťování jednotlivých povolení stavby
- tvorba rozpočtu stavby
- výběr zhotovitele stavby
- organizace a vedení všech nutných jednání souvisejících s přípravou stavby

Ve fázi realizace stavby :
- zajištění všech povinností investora při výstavbě
- kontrola a koordinace stavebních prací, řízení generálního dodavatele a jednotlivých subdodavatelů
- administrace a organizace přejímek staveniště jednotlivým zhotovitelům
- plánování všech činností souvisejících s výstavbou tak, aby funkční dílo bylo předáno k užívaní v požadovaném termínu
- administrace a distribuce dokumentů stavby
- kontrola projektové dokumentace zhotovitelů stavby
- kontrola souladu výstavby se zákonnými požadavky a vydanými povoleními
- zavedení evidence změn stavby
- kontrola zabudovávaných materiálů, kvality prací
- kontrola rozsahu a obsahu prováděných zkoušek a testů a požadovaných dokladů
- koordinace bezpečnosti práce
- zavedení systému řízení a kontroly nákladů stavby
- pravidelný report o průběhu výstavby ve formě písemných zpráv

Ve fázi dokončení a zahájení provozu :
- koordinace prací souvisejících s kolaudací stavby
- vypracování systému přejímek a závěrečných testů a kontrol
- kontrola předaných dokladů stavby
- kontrola dokumentace skutečného provedení
- řízení prací na odstranění vad a nedodělků
- řešení reklamací

Avion Bratislava Avion Ostrava Galerie Vaňkovka Log. centrum Pardubice Hotel Meritum Praha
přístavba ZŠ Horní Benešov Přístavba ZŠ Nemile Výměna střešního pláště Léčebný ústav Jevíčko Výrobní hala Vikýřovice Zasíťování pozemků a komunikace Časy
Avion Bratislava Avion Ostrava Galerie Vaňkovka Log. centrum Pardubice Hotel Meritum Praha
Realizažní dok. zateplení školy Moravská Třebová Realozační dokumentace novostavba ZŠ Bohuslavice Rekonstrukce RD Petrov Výrobní hala Libivá Zasíťování pozemků a komuniakce Velká Štáhle
Avion Bratislava Avion Ostrava Galerie Vaňkovka Log. centrum Pardubice Hotel Meritum Praha
PD novostavby chaty Kouty nad Desnou Realizační dokumentace výměna střešní pláště na budově soudu v Novém Jičíně Realizační dokumentace výrobně administrativní haly ZLKL Loštice Realizační dokumentace zateplení ZŠ Bruntál Realizační dokumnetace výrobní haly Zastřešení dvora
Avion Bratislava Avion Ostrava Galerie Vaňkovka Log. centrum Pardubice Hotel Meritum Praha
Avion Bratislava Avion Ostrava Galerie Vaňkovka Log. centrum Pardubice Hotel Meritum Praha
© 2023, Uschemer s.r.o. - stavební management