Uschemer poskytuje služby v oblasti stavebního managementu, ten je obecně znám pod anglickými pojmy project management a construction management. V obou případech Uschemer zastupuje klienta v rozsahu specifikovaném mandátní smlouvou, přičemž projektový management je zastupování zejména při výstavbě s generálním dodavatelem, činnost projektového manažera v těchto případech je zejména řídící, koordinační a kontrolní, ve všech fázích stavby a přípravy stavby, a všech zúčastněných složek výstavby / projektanta, technického dozoru investora, generálního dodavatele/. Konstrukční management je činnost širší aplikována zejména při výstavbě s více dodavateli, kdy je většinou nezbytné sestavit tým odborníku kteří podle své odbornosti zajišťují výběr zhotovitele patřičné části stavby a dále jej pak v průběhu výstavby řídí a kontrolují. Tým konstrukčních manažerů vede projektový manažer, který v tomto případě řídí a koordinuje jednotlivé konstrukční manažery a je přímým partnerem investora. Manažeri řídí proces projektových příprav dle specifických požadavků které jsou vyžadovány tímto způsobem výstavby. Bohaté zkušenosti jsme při vykonávání této činnosti získali na stavbách v ČR i zahraničí zejména při spolupráci s fy. IKEA,AVION, OLYMPIA.

Charakteristickým znakem naší činnosti je jednoznačně proklientský přístup a důraz na dosažení naprosté spokojenosti klienta.

Avion Bratislava Avion Ostrava Galerie Vaňkovka Log. centrum Pardubice Hotel Meritum Praha
Avion Bratislava Avion Ostrava Galerie Vaňkovka Log. centrum Pardubice Hotel Meritum Praha
© 2009, Uschemer s.r.o. - stavební management , created by studiozen